eve Sleep 10 års madrassgaranti

Vi är stolta att kunna erbjuda en 10 års garanti på vår madrass som uppfyller de högsta kraven för hemmabruk. Observera att denna garanti tillhandahålls kostnadsfritt och utöver de rättigheter som du har enligt lag.

Vår 10 års madrassgaranti styrs av och är föremål för de villkor som anges nedan.

Så... vad täcker garantin?

Denna garanti täcker följande defekter i material och utförande av en eve madrass som endast har använts i normalt hemmabruk och som har hanterats i enlighet med informationen i avsnittet Vanliga frågor om eve madrass:

 • Förslitning som gör att madrassen har en synlig fördjupning eller nedsjunkning än 2,5 cm, förutsatt att fördjupningen eller nedsjunkningen inte beror på felaktig användning eller bristfälligt stöd enligt vad som beskrivs i eves Vanliga frågor.
 • Någon fysisk brist i madrassen som gör att skummaterialet delas eller spricker, förutsatt att madrassen inte har hanterats på ett felaktigt sätt.
 • Alla fabrikationsfel i dragkedjans montering eller fodralets tyg, endast när det gäller madrassöverdraget. Såsom anges nedan berättigar inte en defekt i madrassöverdraget till ett byte av eve madrass, bara till ett byte av själva överdraget.

Behåll en kopia av din orderbekräftelse som inköpsbevis. Du behöver den för att göra ett anspråk. Om du inte har den förbehåller vi oss rätten att avvisa alla krav enligt denna garanti. Observera även att garantin endast gäller den ursprunglige köparen och kan inte överföras vid en återförsäljning.

Och... Vad täcks inte av garantin?

Det som inte ingår in någon av kategorierna ovan i avsnittet "Så... vad täcker garantin?” täcks inte av garantin. Se följande lista för exempel på vad som inte omfattas (även om det kan finnas andra saker som inte heller omfattas):

 • En normal ökning av mjukhet av skummets tryckavlastande material, som inte påverkar madrassens tryckavlastande kvaliteter. Detta inkluderar fördjupning eller nedsjunkning som är mindre än eller lika med 2,5 cm, vilket är en naturlig företeelse, och beskrivs i Vanliga frågor för eve madrass.
 • Preferenser när det gäller komfort.
 • Onormal användning.
 • All användning som inte är i enlighet med de riktlinjer som anges i Vanliga frågor för eve madrass.
 • Annan användning än normalt hemmabruk.
 • Fysisk misshandel eller skada på madrassen som orsakar defekter som till exempel brännskador, skärsår, revor, flytande skador eller fläckar.
 • Exponering för kall temperatur under en tidsperiod som orsakar att materialet rivs upp eller deformeras permanent.
 • Mögel, smuts eller lukter till följd av dålig skötsel av madrassen. Mer information finns i Vanliga frågor för eve madrass.
 • Eventuella anspråk som görs för någon annan än för den ursprungliga köparen.
 • Utbyte av en eve madrass på grund av ett defekt överdrag. Om du köper en madrass och det bara är överdraget som är defekt (inte själva madrassen), kommer vi bara ett byta ut överdraget och inte hela madrassen.
 • För madrasser är ett fel eller ändring i madrassen är endast en mindre ändring eller normal förändring som inte påverkar produktens tryckfördelnings egenskaper, vilket beskrivs i Vanliga frågor för eve madrass.
 • Alla madrasser som inte har öppnats inom en månad från leveransdatumet.
 • Alla madrasser (vare sig de tillverkas av eve eller inte) som säljs av en återförsäljare som inte är auktoriserad av eve sleep vid köptillfället.
 • Alla madrasser som säljs ”i befintligt skick”, ”förkonditionerad”, ”renoverad”, ”använd”, ”komfortreturnerad”, ”returnerad”, ”tidigare ägd”, eller någon annan liknande formulering som visar att madrassen inte är ”ny” eller av ”bästa kvalitet”, eller har tidigare köpts av någon annan.
 • Alla anspråk på denna garanti som inte görs genom att kontakta kundtjänst på hej@sleepeve.se.
 • Alla anspråk på denna garanti som inte följer den process som krävs för att göra anspråk som beskrivs i "Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?"

När börjar garantin?

Garantin börjar det datum då madrassen levereras och varar till slutet av 10 år från detta datum.

Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?

Om du tror att det finns ett fel som omfattas av garantin ska kontakta vår kundtjänst och de kommer att:

 • Be om en kopia av din orderbekräftelse som inköpsbevis.
 • Be om en beskrivning och några bevis av felet som du tror täcks av garantin.
 • Begära att du skickar foton av hela madrassens sovyta och alla synliga fel. Om du inte skickar foton på felet kan det leda till att ersättningen försenas eller att madrassen inte ersätts.

Baserat på de bevis som tillhandahålls, kommer vår kundtjänst att bestämma om eve kommer att täcka fraktkostnaderna för returen och tillhörande tester, vilket kan innebära att en tekniker skickas till platsen där madrassen finns. Om eve inte täcker dessa kostnader och du själv måste betala för dem, kommer eve i händelse av ett godkänt anspråk att ersätta skäliga kostnader för returfrakten och tillhörande tester som du har ådragits (med förbehåll för att du tillhandahåller tillräckliga bevis för dessa kostnader).

Vi kommer sedan attarrangera hämtning av den felaktiga madrassen eller i fallet med ett ersättningsöverdrag arrangera leverans av ett ersättningsöverdrag till dig.

Vad gör vi när vi får allt detta från dig?

Alla bevis som vi får relaterade till det potentiella garantianspråket, i vissa fall inklusive själva madrassen, kommer att granskas och utvärderas av eve. När vi har fått de bevis vi behöver kommer vi att , efter eget rimligt gottfinnande,besluta om dittanspråk täcks av garantin.

Om vi fastställer att ditt anspråk täcks av garantin kommer vi att:

 • (efter eget gottfinnande) antingen att reparera den felaktiga madrassen på vår bekostnad eller ersätta den med samma eller en jämförbar kudde på bekostnad;
 • Ersätta dig för alla skäliga kostnader för returfrakten och tillhörande tester som du har ådragit dig (med förbehåll för att du tillhandahåller tillräckliga bevis för att sådana kostnader har uppkommit korrekt); och
 • skicka tillbaka den reparerade eller ersatta madrassen till dig på vår bekostnad - observera att leverans av utbytt eller reparerad madrass endast är tillgänglig för det land som den ursprungliga beställningen levererades i.
 • Om vi fastställer att ditt anspråk inte täcks av garantin kommer vi att fråga om du vill att vi ska returnera madrassen till dig (på din bekostnad) eller avyttra madrassen (på vår bekostnad). Om du inte hör av dig inom 30 dagar efter ett sådant meddelande kommer vi att avyttra madrassen (på vår bekostnad).

  Vad händer om du har ett giltigt anspråk enligt garantin och du vill ha en uppgraderad madrass?

  Om du har ett giltigt anspråk under garantin och du vill byta ut endefekt madrass mot en dyrare eve madrass, skickar du ett e-postmeddelande till oss på hej@sleepeve.se. Under dessa omständigheter måste du betala skillnaden mellan det ursprungliga listpriset list för madrassen och listpriset för den uppgraderade madrassen vid tidpunkten för uppgraderingen.

  Observera att leveransen av uppgraderade madrasser under denna garanti endast är tillgänglig för det land som den ursprungliga beställningen levererades i.

  Vilken garanti gäller för en ersatt eller reparerad madrass?

  Alla ersatta eller reparerade madrasser som du kan få efter ett godkänt anspråk enligt denna garanti är föremål för samma begränsade madrassgaranti som den ursprungliga madrassenoch behåller den ursprungliga garantiperioden - dvs. 10 år från tidpunkten för leveransen av den ursprungliga madrassen.. Om du till exempel får en ersatt eller reparerad madrass som är av samma stil och pris som den ursprungliga madrassen, börjar garantiperioden för den ersatta eller reparerade madrassen från dagen för leveransen av den ursprungliga madrassen.

  Vad händer om jag bara vill ha pengarna tillbaka?

  Denna garanti ger dig inte rätt att få pengarna tillbaka. Garantin täcker endast byten, reparationer och uppgraderingar på godkända garantianspråk.

  Vem tillhandahåller denna garanti och var ska du skicka madrassen och andra objekt som du måste skicka för att göra anspråk på garantin?

  Garantin tillhandahålls av:

  eve Sleep PLC på North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

  Kontakta kundtjänst på hej@sleepeve.se för att påbörja ett garantianspråk. Vi kan inte ta hänsyn till några andra kanaler för ett giltigt garantianspråk . Kundtjänst arrangerar hämtning på en plats som kunden väljer i det land där den ursprungliga beställningen gjordes.

Eve Sleep 3 års bäddmadrass garanti

Vi är stolta att kunna erbjuda en tre års garanti på vår bäddmadrass eftersom den uppfyller de högsta kraven för hemmabruk.

Observera att du får denna garanti kostnadsfritt i tillägg till de rättigheter som du har enligt lagen. Vår 3 års garanti på bäddmadrassen styrs av och är föremål för de villkor som anges nedan.

Så... vad täcker garantin?

  Denna garanti täcker följande defekter i material och utförande av en eve madrass som endast har använts i normalt hemmabruk:

  • Förslitning som gör att bäddmadrassen har en synlig fördjupning eller nedsjunkning än 2 cm, förutsatt att fördjupningen eller nedsjunkningen inte beror på felaktig användning eller bristfälligt stöd.
  • Någon fysisk brist i kudden som gör att skummaterialet delas eller spricker, förutsatt att madrassen inte har hanterats på ett felaktigt sätt.
  • Alla fabrikationsfel i dragkedjans montering eller fodralets tyg.

  Och... Vad täcks inte av garantin?

  Det som inte ingår in någon av kategorierna ovan i avsnittet "Vad täcker garantin?” täcks inte av garantin.

  Se följande lista för exempel på vad som inte omfattas (även om det kan finnas andra saker som inte heller omfattas):

  • En normal ökning i mjukhet av skum tryckavlastande materialet som inte påverkar den tryckavlastande funktionen i bäddmadrassen. Detta inkluderar insjunkningar under 2 cm strecket, som sker naturligt.
  • Preferenser gällande komfort.
  • Abnormalt användande.
  • Användande utanför normalt hemmabruk.
  • Fysisk misshandel eller skada på madrassen som orsakar defekter som till exempel brännskador, skärsår, revor, flytande skador eller fläckar.
  • Utbyte av en eve bäddmadrass på grund av ett defekt överdrag. Om du köper en bäddmadrass och det bara är överdraget som är defekt (inte själva bäddmadrassen), kommer vi bara ett byta ut överdraget och inte hela madrassen.
  • Alla madrasser (vare sig de tillverkas av eve eller inte) som säljs av en återförsäljare som inte är auktoriserad av eve sleep vid köptillfället.
  • Alla madrasser som säljs ”i befintligt skick”, ”förkonditionerad”, ”renoverad”, ”använd”, ”komfortreturnerad”, ”returnerad”, ”tidigare ägd”, eller någon annan liknande formulering som visar att madrassen inte är ”ny” eller av ”bästa kvalitet”, eller har tidigare köpts av någon annan.

  När börjar garantin?

  Garantin börjar det datum då bäddmadrassen levereras och varar till slutet av 3 år från detta datum.

  Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?

  Om du tror att det finns ett fel som täcks av garantin, kan du kontakta vår kundtjänst. De kommer:

  • Be dig om en beskrivning och några bevis för felet som du tycker täcks av vår garanti,
  • arrangera en hämtning av din bäddmadrass;
  • besluta ifall eve kommer att betala de fraktkostnader som krävs för att returnera bäddmadrassen, beroende på giltigheten av ditt krav.

   Vad gör vi när vi får allt detta från dig?

   När vi mottar bäddmadrassen och ovanstående information från dig, kommer vi undersöka bäddmadrassen. Vi kommer efter eget gottfinnande göra en rimlig bedömning om det går under garantin.

   Om det täcks av garantin kommer vi att:

   • (efter eget gottfinnande) antingen reparera den defekta bäddmadrassen eller ersätta den med en likadan eller likvärdig bäddmadrass;
   • betala kostnaderna för reparation, reservdelar delar, arbete, resor, porto, och leverans; och
   • frakta den reparerade eller ersättnings bäddmadrassen till dig.

   Ifall det inte täcks av garantin, kommer vi fråga ifall du vill att vi skickar tillbaka bäddmadrassen till dig (på din egen räkning) eller att vi gör oss av med bäddmadrassen (även detta på din räkning).

   Vad händer ifall du har en giltig garantisak och du vill ha en uppgraderad bäddmadrass?

   IFall din bäddmadrass täcks av garantin och du vill ersätta den med en dyrare eve bäddmadrass, är det bara att maila oss på hej@sleepeve.se. Du betalar då mellanskillnaden på priset för din existerande bäddmadrass och den du vill byta till

   Vilken garanti gäller för en ersatt, reparerad eller uppgraderad bäddmadrass?

   Alla ersatta eller reparerade bäddmadrasser som du kan få efter ett godkänt anspråk enligt denna garanti är föremål för samma begränsade garanti som den ursprungliga bäddmadrassen och behåller den ursprungliga garantiperioden - dvs. 3 år från tidpunkten för leveransen av den ursprungliga bäddmadrassen.

   Om du kuppgraderar din bäddmadrass, får du en ny tidsbegränsad bäddmadrass garanti och den 3 åriga garantien startar på leveransdatumet för den uppgraderade bäddmadrassen.

   Vem tillhandahåller denna garanti och var ska du skicka bäddmadrassen och andra objekt som du måste skicka för att göra anspråk på garantin?

   Garantin tillhandahålls av:

   Eve Sleep PLC på North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

   Kontakta kundtjänst på hej@sleepeve.se för att påbörja ett garantianspråk. Vi kan inte ta hänsyn till några andra kanaler för ett giltigt garantianspråk . Kundtjänst arrangerar hämtning på en plats som kunden väljer i det land där den ursprungliga beställningen gjordes.

Eve kudde - 3 års garanti

Vi är stolta att kunna erbjuda en tre års garanti på vår kudde eftersom den uppfyller de högsta kraven för hemmabruk.

Observera att du får denna garanti kostnadsfritt i tillägg till de rättigheter som du har enligt lagen. Vår 3 års garanti på kudden styrs av och är föremål för de villkor som anges nedan.

Så... vad täcker garantin?

 • Garantin omfattar följande defekter i material och utförande av en eve kudde som endast har använts normalt i hemmet.

Och... vad täcker garantin inte?

Det som inte ingår in någon av kategorierna ovan i avsnittet "Vad täcker garantin?” täcks inte av garantin.

Se följande lista för exempel på vad som inte omfattas (även om det kan finnas andra saker som inte heller omfattas):

 • Preferenser när det gäller komfort.
 • Normala ökningar av uppmjukning och sedimentering av material, eller annat normalt slitage.
 • En normal ökning av mjukhet av skummets tryckavlastande material, som inte påverkar kuddens tryckavlastande kvaliteter. Detta inkluderar fördjupning eller nedsjunkning som är mindre än eller lika med 2 cm, vilket är en naturlig företeelse.
 • Onormal användning.
 • Annan användning än normalt hemmabruk.
 • Fysisk misshandel eller skada på kudden som orsakar defekter som till exempel brännskador, skärsår, revor, flytande skador eller fläckar.
 • Exponering för kall temperatur under en tidsperiod som orsakar att materialet rivs upp eller deformeras permanent.
 • Mögel, smuts eller lukter till följd av dålig skötsel av kudden.
 • Eventuella anspråk som görs för någon annat än för den ursprungliga köparen.
 • Utbyte av en kudde på grund av ett defekt skydd. Om du köper en kudde och det bara är fodralet som är defekt (inte själva kudden), kommer vi bara ett byta ut fodralet och inte hela kudden.
 • För kuddar som har en defekt eller förändring som endast är en mindre variation eller normal förändring som inte påverkar tryckfördelnings egenskaperna.
 • Alla kuddar (vare sig de tillverkas av eve eller inte) som säljs av en återförsäljare som inte är auktoriserad av eve sleep vid köptillfället.
 • Alla kuddar som säljs ”i befintligt skick”, ”förkonditionerad”, ”renoverad”, ”använd”, ”komfortreturnerad”, ”returnerad”, ”tidigare ägd”, eller någon annan liknande formulering som visar att kudden inte är ”ny” eller av ”bästa kvalitet”, eller har tidigare köpts av någon annan.
 • Alla anspråk på denna garanti som inte görs genom att kontakta vår kundservice på hej@sleepeve.se.
 • Alla anspråk på denna garanti som inte följer den process som krävs för att göra anspråk som beskrivs i ”Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?”.

När börjar denna garanti?

Garantin börjar det datum då kudden levereras och varar till slutet av 3 år från detta datum.

Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?

Om du tror att det finns ett fel som omfattas av garantin ska kontakta vår kundtjänst och de kommer att:

 • Be att du skickar en kopia av din orderbekräftelse som inköpsbevis.
 • Be om en beskrivning och några bevis av felet som du tror täcks av garantin.
 • Begära att du skicka foton av hela kuddens sovyta och alla synliga fel. Om du inte skickar foton på felet kan det leda till att ersättningen försenas eller att kudden inte ersätts.
 • Baserat på de bevis som tillhandahålls kommer vår kundtjänst att avgöra om eve ska betala returfraktkostnader och tillhörande tester. Om eve inte täcker dessa kostnader och du själv måste betala för dem, kommer eve i händelse av ett godkänt anspråk att ersätta skäliga kostnader för returfrakten och tillhörande tester som du har ådragits (med förbehåll för att du tillhandahåller tillräckliga bevis).
 • Vi kommer sedan att arrangera hämtning av den felaktiga kudden, eller i fallet med en ersättningsfodral arrangera leverans av ett ersättningsfodral till dig.

Vad gör vi när vi får allt detta från dig?

Alla bevis som vi får relaterade till det potentiella garanti anspråket, i vissa fall inklusive själva kudden, kommer att granskas och utvärderas av eve. När vi har fått de bevis vi behöver kommer vi att, efter eget rimligt gottfinnande, besluta om ditt anspråk täcks av garantin.

Om vi fastställer att ditt anspråk täcks av garantin kommer vi att:

 • (efter eget gottfinnande) antingen att reparera den felaktiga kudden på vår bekostnad eller ersätta den med samma eller en jämförbar kudde på vår bekostnad;
 • ersätta alla skäliga kostnader för returfrakten och tillhörande tester som du har ådragit dig (med förbehåll för att du tillhandahåller tillräckliga bevis för att sådana kostnader har uppkommit korrekt); och
 • skicka tillbaka den reparerade eller ersatta kudden till dig på vår bekostnad - observera att leverans av utbytt eller reparerad kudde endast är tillgänglig för det land som den ursprungliga beställningen levererades i.
 • Om vi fastställer att ditt anspråk inte täcks av garantin kommer vi att fråga om du vill att vi ska returnera kudden till dig (på din bekostnad) eller avyttra kudden (på vår bekostnad). Om du inte hör av dig inom 30 dagar efter ett sådant meddelande kommer vi att avyttra kudden (på vår bekostnad).

  Vilken garanti gäller för en ersatt eller reparerad kudde?

  Alla ersatta eller reparerade kuddar som du kan få efter ett godkänt anspråk enligt denna garanti är föremål för samma begränsade kuddgaranti som den ursprungliga kudden och behåller den ursprungliga garantiperioden - dvs. 3 år från tidpunkten för leveransen av den ursprungliga kudden. Om du till exempel får en ersatt eller reparerad kudde som är av samma stil och pris som den ursprungliga kudden, börjar garantiperioden för den ersatta eller reparerade kudden från dagen för leveransen av den ursprungliga kudden.

  Vem tillhandahåller denna garanti och var ska du skicka kudden och andra objekt som du måste skicka för att göra anspråk på garantin?

  Garantin tillhandahålls av:

  Eve Sleep PLC på North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

  Kontakta kundtjänst på hej@sleepeve.se för att påbörja ett garantianspråk. Vi kan inte ta hänsyn till några andra kanaler för ett giltigt garantianspråk . Kundtjänst arrangerar hämtning på en plats som kunden väljer i det land där den ursprungliga beställningen gjordes.

  eve Sleep 2 års garanti lakan

  Dina nya eve lakan har en 2 års garanti. Vi erbjuder den utöver de rättigheter lagen ger dig som konsument.

  Så... vad täcker garantin?

   Denna garanti gäller för alla beskrivna avvikelser orsakade av defekta eller otillräckliga ytmaterial, enligt begränsningarna i denna garanti.

  Och... vad täcker garantin inte?

  • Den här garantin täcker inte följande:
  • Normalt slitage som ett resultat av tvätt och vanlig användning
  • Preferenser när det gäller komfort.
  • Fysisk misshandel eller skador på lakanen som orsakar defekter som till exempel brännskador, skärsår, revor, flytande skador eller fläckar.
  • Alla lakan (vare sig de tillverkas av eve eller inte) som säljs av en återförsäljare som inte är auktoriserad av eve sleep vid köptillfället.
  • I händelse av en defekt, är eve Sleeps enda och exklusiva ansvar, och din enda kompensation enligt denna begränsade garanti, att få eve sheet som ersättning, under förutsättning att du uppfyller ”Dina skyldigheter” nedan.

  När börjar denna garanti?

  Garantin börjar det datum då lakanen levereras och varar till slutet av 2 år från detta datum.

  Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?

  Om du tror att det finns ett fel som täcks av garantin, kan du kontakta vår kundtjänst. De kommer:

  • Be dig om en beskrivning och några bevis för felet som du tycker täcks av vår garanti,
  • arrangera returen av dina lakan;
  • besluta ifall eve kommer att betala de fraktkostnader som krävs för att returnera lakanen, beroende på giltigheten av din ansökan.

   Vad gör vi när vi får allt detta från dig?

   Alla bevis som vi får relaterade till det potentiella garanti anspråket, i vissa fall inklusive själva lakanen, kommer att granskas och utvärderas av eve. När vi har fått de bevis vi behöver kommer vi att, efter eget rimligt gottfinnande, besluta om ditt anspråk täcks av garantin..

   Om vi fastställer att ditt anspråk täcks av garantin kommer vi att:

   • (efter eget gottfinnande) antingen att reparera de felaktiga lakanen på vår bekostnad eller ersätta dem med samma eller jämförbara lakan på vår bekostnad
   • ersätta alla skäliga kostnader för returfrakten och tillhörande tester som du har ådragit dig (med förbehåll för att du tillhandahåller tillräckliga bevis för att sådana kostnader har uppkommit korrekt); och
   • skicka tillbaka de reparerade eller nya lakanen till dig på vår bekostnad .

   Om vi fastställer att ditt anspråk inte täcks av garantin kommer vi att fråga om du vill att vi ska returnera lakanen till dig (på din bekostnad) eller avyttra lakanen (på vår bekostnad).

   Vad händer om jag har en godkänd garantisak och vill uppgradera mina lakan?

   Om dina lakan täcks av garantin och du vill byta dem mot dyrare lakan kan du maila oss på: hej@sleepeve.se . Du blir isåfall tvungen att betala enbart mellanskillnaden.

   Vilken garanti gäller för ersatta eller reparerade lakan?

   Ersättningslakan som inte är uppgraderade lakan har samma garanti som originallakanen. Till exempel, om du mottar ersättningslakan som är i samma stil och pris som originallakanen, så börjar garantiperioden för för de ersatta eller reparerade lakanen från datumet du mottog originallakanen.

   Om du däremot köper uppgraderade lakan, får du en ny garantiperiod och den 1 åriga garantiperioden gäller från datumet du mottar de uppgraderade lakanen.

   Vem tillhandahåller denna garanti och var ska du skicka lakanen och andra objekt som du måste skicka för att göra anspråk på garantin?

   Garantin tillhandahålls av:

   Eve Sleep PLC på North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

   Kontakta kundtjänst på hej@sleepeve.se för att påbörja ett garantianspråk. Vi kan inte ta hänsyn till några andra kanaler för ett giltigt garantianspråk . Kundtjänst arrangerar hämtning på en plats som kunden väljer i det land där den ursprungliga beställningen gjordes.

  Eve madrasskydd - 2 års garanti

  Vi är stolta att kunna erbjuda en två års garanti på vårt madrasskydd eftersom den uppfyller de högsta kraven för hemmabruk.

  Observera att du får denna garanti kostnadsfritt i tillägg till de rättigheter som du har enligt lagen. Vår 2 års garanti på madrasskyddet styrs av och är föremål för de villkor som anges nedan.

  Så... vad täcker garantin?

  • Garantin omfattar följande defekter i material och utförande av ett eve madrasskydd som endast har använts normalt i hemmet.:

  Och... vad täcker garantin inte?

  Det som inte ingår in någon av kategorierna ovan i avsnittet "Vad täcker garantin?” täcks inte av garantin.

  Se följande lista för exempel på vad som inte omfattas (även om det kan finnas andra saker som inte heller omfattas):

  • Preferenser när det gäller komfort.
  • Normala ökningar av uppmjukning eller annat normalt slitage.
  • Alla skydd (vare sig de tillverkas av eve eller inte) som säljs av en återförsäljare som inte är auktoriserad av eve sleep vid köptillfället.
  • Alla anspråk på denna garanti som inte görs genom att kontakta vår kundservice på hej@sleepeve.se. Alla anspråk på denna garanti som inte följer den process som krävs för att göra anspråk som beskrivs i ”Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?”

  När börjar denna garanti?

  Garantin börjar det datum då madrasskyddet levereras och varar till slutet av 2 år från detta datum.

  Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?

  Om du tror att det finns ett fel som täcks av garantin, kan du kontakta vår kundtjänst. De kommer:

  • Be dig om en beskrivning och några bevis för felet som du tycker täcks av vår garanti,
  • arrangera returen av ditt madrasskydd;
  • besluta ifall eve kommer att betala de fraktkostnader som krävs för att returnera madrasskydd, beroende på giltigheten av din ansökan.

   Vad gör vi när vi får allt detta från dig?

   När vi får ovanstående information och madrasskydd, kommer vi att inspektera madrassskyddet noga. Vi kommer efter eget gottfinnande göra en rimlig bedömning om det går under garantin.

   Om det går under garantin, kommer vi att:

  • (enligt vårt gottfinnande) reparera madrasskyddet eller ersätta det med ett liknande eller jämförbart madrasskydd;
  • ta ansvar för kostnaderna för reparationer, reservdelar, arbete, frakt, porto, leverans och betalning
  • Efter repareration eller vid byte skickas madrassöverdraget tillbaka till dig.

   Om det inte är under garantin kommer vi att erbjuda dig möjligheten att vi antingen returnerar madrasskyddet till dig, eller att vi göra oss av med madrasskyddet. (Båda på din bekostnad).

   Vad händer om du har ett giltigt krav enligt garantin och du vill ha ett bättre madrasskydd?

   Om din madrass beskyddare går under garantin och du vill ersätta den med ett dyrare madrasskydd, vänligen skicka ett e-post till hej@sleepeve.se. Du kommer att bli ombedd att betala mellanskillnaden mellan inköpspriset för ditt första madrasskydd och priset på det bättre madrasskyddet. Vilken garanti gäller för ett ersatt eller reparerat madrasskydd?

   A replaced or repaired protector that is not an upgrade protector is subject to the same limited protector warranty as the original protector. For example, if you obtain a replaced or repaired protector that is the same style and price as the original protector, then the warranty period of the replaced or repaired protector begins from the date of delivery of the original protector.

   If you purchase an upgrade protector however, then you obtain a new limited protector warranty and the 1-year warranty starts on the delivery date of the upgrade protector.

   Vem tillhandahåller denna garanti och var ska du skicka madrasskyddet och andra objekt som du måste skicka för att göra anspråk på garantin?

   The warranty is operated by:

   Eve Sleep Limited at North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

  Eve Linne Sängkläder 2 års garanti

  Vi är stolta att kunna erbjuda en tre års garanti på våra linnesängkläder eftersom de uppfyller de högsta kraven för hemmabruk. Observera att du får denna garanti kostnadsfritt i tillägg till de rättigheter som du har enligt lagen.

  Vår 2 års garanti på linne sängkläderna styrs av och är föremål för de villkor som anges nedan..

  Så... vad täcker garantin?

   • Garantin täcker material- och tillverkningsfel på eves sängkläder som används normalt i hushållet.
   • Se till att du alltid är i besittning av en kopia av inköpsbevis. Detta dokument är nödvändigt för att lämna in en fordran. Utan inköpsbevis förbehåller sig eve rätten att avvisa fordran enligt garantin. Observera också att garantin gäller endast den ursprungliga köparen. Om sängkläder säljs är att garantin ej giltig.

   Och... Vad täcks inte av garantin?

   Det som inte ingår in någon av kategorierna ovan i avsnittet
   "Vad täcker garantin?”
   täcks inte av garantin.
   Se följande lista för exempel på vad som inte omfattas (även om det kan finnas andra saker som inte heller omfattas):

   • Allt normalt slitage på materialet.
   • Komfort preferenser.
   • Ej normalt användande.
   • Annat användande än normalt hemma användande.
   • Fysisk misshandel eller skada på kudden som orsakar defekter som till exempel brännskador, skärsår, revor, flytande skador eller fläckar.
   • Utsätta materialen för höga temperaturer som orsakar skador och permanent deformerar dem. Lakanen skall tvättas på 40 grader och torktumlas på låga temperaturer
   • Mögel, smuts eller lukter till följd av dålig skötsel.
   • Eventuella anspråk som görs för någon annat än för den ursprungliga köparen.
   • Alla sängkläder (vare sig de tillverkas av eve eller inte) som säljs av en återförsäljare som inte är auktoriserad av eve sleep vid köptillfället.
   • Alla sängkläder som säljs ”i befintligt skick”, ”förkonditionerad”, ”renoverad”, ”använd”, ”komfortreturnerad”, ”returnerad”, ”tidigare ägd”, eller någon annan liknande formulering som visar att de inte är ”nya” eller av ”bästa kvalitet”, eller har tidigare köpts av någon annan.
   • Alla anspråk på denna garanti som inte görs genom att kontakta vår kundservice på .
   • Alla anspråk på denna garanti som inte följer den process som krävs för att göra anspråk som beskrivs i ”Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?”

   När börjar garantin?

   Garantin börjar det datum då sängkläderna levereras och varar till slutet av 2 år från detta datum.

   Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?

   Om du tror att det finns ett fel som omfattas av garantin ska kontakta vår kundtjänst och de kommer att:

   • Be att du skickar en kopia av din orderbekräftelse som inköpsbevis.
   • Be om en beskrivning och några bevis av felet som du tror täcks av garantin.
   • Begära att du skicka foton av hela sovytan och alla synliga fel. Om du inte skickar foton på felet kan det leda till att ersättningen försenas eller att sängkläderna inte ersätts.

   Baserat på de bevis som tillhandahålls kommer vår kundtjänst att avgöra om eve ska betala returfraktkostnader och tillhörande tester. Om eve inte täcker dessa kostnader och du själv måste betala för dem, kommer eve i händelse av ett godkänt anspråk att ersätta skäliga kostnader för returfrakten och tillhörande tester som du har ådragits (med förbehåll för att du tillhandahåller tillräckliga bevis).

   Vi kommer sedan att arrangera hämtning av de defekta sängkläderna, eller i fallet med en ersättningsöverdrag arrangera leverans av ett ersättningsöverdrag till dig.

   Vad gör vi när vi får allt detta från dig?

   Alla bevis som vi får relaterade till det potentiella garanti anspråket, i vissa fall inklusive själva lakanen, kommer att granskas och utvärderas av eve. När vi har fått de bevis vi behöver kommer vi att, efter eget rimligt gottfinnande, besluta om ditt anspråk täcks av garantin..

   Om vi fastställer att ditt anspråk täcks av garantin kommer vi att:

   • (efter eget gottfinnande) antingen att reparera de felaktiga lakanen på vår bekostnad eller ersätta dem med samma eller jämförbara lakan på vår bekostnad
   • ersätta alla skäliga kostnader för returfrakten och tillhörande tester som du har ådragit dig (med förbehåll för att du tillhandahåller tillräckliga bevis för att sådana kostnader har uppkommit korrekt); och
   • skicka tillbaka de reparerade eller nya lakanen till dig på vår bekostnad .

   Om vi fastställer att ditt anspråk inte täcks av garantin kommer vi att fråga om du vill att vi ska returnera lakanen till dig (på din bekostnad) eller avyttra lakanen (på vår bekostnad).

   Vilken garanti gäller för ersatta eller reparerade lakan?

   Alla ersatta eller reparerade sängkläder som du kan få efter ett godkänt anspråk enligt denna garanti är föremål för samma begränsade garanti som de ursprungliga sängkläderna och behåller den ursprungliga garantiperioden - dvs. 2 år från tidpunkten för leveransen av de ursprungliga sängkläderna. Om du till exempel får ersatt eller reparerade sängkläder som är av samma stil och pris som de ursprungliga sängkläderna, börjar garantiperioden för de ersatta eller reparerade sängkläderna från dagen för leveransen av de ursprungliga sängkläderna.

   Vad händer om jag bara vill ha pengarna tillbaka?

   Denna garanti ger dig inte rätt att få pengarna tillbaka. Garantin täcker endast byten, reparationer och uppgraderingar på godkända garantianspråk.

   Vem tillhandahåller denna garanti och var ska du skicka sängkläderna och andra objekt som du måste skicka för att göra anspråk på garantin?

   Garantin tillhandahålls av:

   eve Sleep PLC på North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

   Kontakta kundtjänst på hej@sleepeve.se för att påbörja ett garantianspråk. Vi kan inte ta hänsyn till några andra kanaler för ett giltigt garantianspråk . Kundtjänst arrangerar hämtning på en plats som kunden väljer i det land där den ursprungliga beställningen gjordes.

  eve Sleep Baby madrass 5 års garanti

  Vi är stolta att kunna erbjuda en 5 års garanti på vår babymadrass som uppfyller de högsta kraven för hemmabruk. Observera att denna garanti tillhandahålls kostnadsfritt och utöver de rättigheter som du har enligt lag.

  Vår 5 års madrassgaranti styrs av och är föremål för de villkor som anges nedan.

  Så ... vad täcker garantin?

   Denna garanti täcker följande fel i material och utförande av en eve madrass som endast har varit i normal hushållsbruk och behandlas enligt vår eve madrass FAQ:

   • Förstöring som gör att madrassen har en synlig indragning eller sjunkit in mer än 2 cm, så länge som denna indragning eller insjunkning inte har uppstått av användning av en felaktig eller otillräcklig grund..
   • Eventuella fysiska fel i madrassen som gör att skummaterialet splittrats eller spruckit, så länge madrassen inte har hanterats felaktigt.
   • Med hänsyn till madrasslocket endast eventuella tillverkningsfel i blixtlåsaggregatet eller tyget på madrasslocket. Som nämnts nedan kommer en defekt i förhållande till madrasslocket inte ensam att ge dig rätt till en ny madrass, bara ett nytt lock.
   • Eventuell sprickbildning på det inre PVC-locket som inte har uppstått som ett resultat av felaktig vård och användning.

   Vänligen behåll en kopia av din orderbekräftelse som bevis på köp. Du behöver detta för att göra anspråk, utan det förbehåller vi oss rätten att avslå något krav enligt denna garanti. Observera också att garantin endast är till nytta för den ursprungliga köparen och inte kan överföras vid återförsäljning.

  Och ... vad täcker inte garantin?

  Om det inte faller innanför någon av kategorierna ovan i "Så ... vad täcker garantin?" avsnittet omfattas det inte av vår garanti./p>

  Som exempel på vad som inte är täckt, se följande lista (även om det kan finnas andra saker som inte är täckta):

  • En normal ökning i mjukheten hos skumtryckslösningsmaterialet som inte påverkar madrassens tryckavlastande egenskaper.
  • Komfort preferenser..
  • Onormal användning.
  • Annan användning än vanligt hushållsbruk.
  • Fysiskt missbrukande eller skada på madrass som orsakar defekter som brännskador, skärningar, vätskeskador eller fläckar.
  • Exponering för kalla temperaturer under en tidsperiod som får materialet att spricka eller permanent deformeras.
  • Mögel, smuts eller dofter som orsakas av dålig madrassvård. Mer information finns i vanliga frågor
  • Eventuella krav som görs annat än till förmån för den ursprungliga köparen.
  • Ersättning av en eve madrass på grund av ett defekt omslag. Om du köper en madrass och endast omslaget är defekt (och inte madrassen), kommer vi bara att byta ut locket och inte hela madrassen.
  • För madrasser som har en defekt eller förändring i madrassen som endast är en liten variation eller normal förändring som inte påverkar produktens tryckfördelningsegenskaper, som beskrivs i vanliga frågor.
  • Alla madrasser (oavsett om de tillverkas av eve eller ej) som säljs av en återförsäljare som inte är en auktoriserad eve sleep - återförsäljare vid tidspunkten för köpet.
  • Alla madrasser som inte öppnas inom en månad från leveransdagen.
  • Varje madrass som säljs "som den är", "tidigare använd", "återvunnen", "använd", "komfort retur", "returnerad", "tidigare ägd" eller någon annan liknande ordalydelse som indikerar att madrassen inte är "ny" eller Av "första kvalitet", eller har tidigare köpt eller använts av någon annan.
  • Eventuella krav mot denna garanti som inte gjorts genom att kontakta Kundtjänst på hej@sleepeve.se.
  • Eventuella krav mot denna garanti som inte följer processen för att göra anspråk på "Vad ska du göra om du tror att du har ett krav enligt garantin?"

  När startar garantin?

  Garantin börjar på dagen för leverans av babymadrassen och varar fram till slutet av 5 år från det datumet.

  Vad ska du göra om du tror att du har ett krav enligt garantin?

  Om du tror att det finns en defekt som omfattas av denna garanti, bör du kontakta vår kundtjänst och de kommer att:

  • jBe dig att skicka in en kopia av din orderbekräftelse som bevis på köp.
  • Be om en beskrivning och eventuella bevis på den defekt som du tror omfattas av garantin.
  • Be att du tillhandahåller fotografier av madrassens hela sov yta och eventuella synliga fel. Underlåtenhet att skicka fotografier av felet kan leda till att en ersättare försenas eller att madrassen inte byts ut.

  Baserat på de uppgifter som lämnats, bestämmer vårt kundtjänsteam om eve kommer att täcka returkostnaderna och eventuella tillhörande utgifter, vilket kan innefatta att skicka en tekniker till där madrassen är. Om eve inte täcker dessa kostnader och du ådrar sig själv, kommer eve att ersätta eventuella rimliga kostnader för returfrakt och eventuella tillhörande utgifter som du ådragit dig (om du lämnar ett tillräckligt bevis för att dessa kostnader uppstått på ett korrekt sätt ).

  Vi kommer då att ordna hämtning för din defekta madrass eller om det är fråga om ett ersättningsskydd ordna leverans av ett ersättningsskydd till dig.

  Vad gör vi när vi får allt detta från dig?

  Eventuella bevis som vi får beträffande det potentiella garantianspråket, inklusive madrassen i vissa fall, kommer att granskas och utvärderas av eve sleep. När vi har fått bevis som vi behöver göra så kommer vi att besluta enligt vårt eget godtycke om ditt krav omfattas av garantin.

  Om vi ​​avgör ditt krav omfattas garantin, så kommer vi att

  • (efter eget gottfinnande) reparera antingen den defekta madrassen på vår bekostnad eller ersätta den med samma eller en jämförbar madrass på vår bekostnad.
  • Ersätta dig för eventuella rimliga kostnader för returförsändelse och eventuella tillhörande utgifter som du ådragit dig (med förbehåll för att du tillhandahåller tillräckligt med bevis för att sådana kostnader uppstått på rätt sätt) och
  • Skicka den reparerade eller byta madrassen tillbaka till dig på vår bekostnad - var vänlig observera att leverans av ersatta eller reparerade madrasser endast är tillgänglig för det land som den ursprungliga ordern levererades till.
  • Als wij beslissen dat het niet onder de garantie valt, dan zullen we je de optie bieden om ofwel de matras te laten terugzenden naar jou (op jouw kosten), ofwel om te matras te laten wegdoen door ons. (op onze kosten).

   Wat als je een geldige claim hebt die onder de garantie valt en je wenst de matras te vervangen met een beter matras?

   Als de claim voor de matras onder de garantie valt en je deze wenst te vervangen door een beter eve matras, stuur dan een email naar hallo@sleepeve.nl. Je zal gevraagd worden het verschil te betalen tussen de aankoopprijs van je initiële matras en de prijs van de betere matras. We kunnen alleen leveren aan hetzelfde land van de originele leveradres.

   Vilken garanti gäller för en ersatt eller reparerad madrass eller en uppgraderad madrass?

   En ersatt eller reparerad madrass som du fått efter ett framgångsrikt anspråk enligt denna garanti omfattas av samma begränsade madrassgaranti som den ursprungliga madrassen och behåller den ursprungliga garantiperioden, dvs 5 år från den dag då madrassen levererades.

   Om du till exempel får en ersatt eller reparerad madrass som är samma stil och pris som den ursprungliga madrassen börjar garantitiden för den ersatta eller reparerade madrassen från det datum då den ursprungliga madrassen levererades.

   Vem tillhandahåller denna garanti och var ska du skicka madrassen och andra objekt som du måste skicka för att göra anspråk på garantin?

   Garantin tillhandahålls av:

   eve Sleep PLC på North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

   Kontakta kundtjänst på hej@sleepeve.se för att påbörja ett garantianspråk. Vi kan inte ta hänsyn till några andra kanaler för ett giltigt garantianspråk . Kundtjänst arrangerar hämtning på en plats som kunden väljer i det land där den ursprungliga beställningen gjordes.

  5 års möbelgaranti

  Vi är stolta över att kunna erbjuda en 5 års garanti på vår sängram som uppfyller de högsta kraven för hemmabruk. Observera att denna garanti tillhandahålls kostnadsfritt och utöver de rättigheter som du har enligt lag. Vår 5 års möbelgaranti styrs av, och är föremål för, de villkor som anges nedan.

  Så... vad täcker garantin?

   Denna garanti täcker följande defekter i material och utförande av en eve sängram som endast har använts i normalt hemmabruk och som har hanterats i enlighet med informationen i avsnittet Vanliga frågor om eve sängram: - Defekter i tillverkning och utförande - Strukturella defekter, inklusive träsplitter och lösa skarvar - Defekter i sängramens tygöverdrag som uppkommit under transport och rapporterats inom 2 veckor Behåll en kopia av din orderbekräftelse som inköpsbevis. Du behöver den för att göra ett anspråk. Om du inte har den, förbehåller vi oss rätten att avvisa alla krav enligt denna garanti. Observera även att garantin endast gäller den ursprunglige köparen och kan inte överföras vid en återförsäljning.

  Och... Vad täcks inte av garantin?

  Det som inte ingår in någon av kategorierna ovan i avsnittet "Så... vad täcker garantin?” täcks inte av garantin. Se följande lista för exempel på vad som inte omfattas (även om det kan finnas andra saker som inte heller omfattas): - Om träet har blivit utsatt för skadlig fukt - Om det finns bevis för produktmisshandel, onormal användning eller annan användning än normalt hemmabruk - Om produkten inte har tagits hand om ordentligt enligt instruktionerna - Om produkten är i ett icke sanitärt tillstånd (till exempel nedsmutsad eller skadad på grund av husdjur). Vi förbehåller oss rätten att vägra hämtning och/eller avyttring av alla produkter som visar sig icke sanitära. - Eventuella anspråk som görs för någon annan än för den ursprunglige köparen. - Om sängramen (oavsett tillverkad av eve eller ej) är såld av en återförsäljare som inte är en auktoriserad eve-återförsäljare vid tidpunkten för köpet. - Alla anspråk på denna garanti som inte görs genom att kontakta kundtjänst på hej@sleepeve.se. - Alla anspråk på denna garanti som inte följer den process som krävs för att göra anspråk som beskrivs i "Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?"

  När börjar garantin?

  Garantin börjar det datum då sängramen levereras och varar till slutet av 5 år från detta datum.

  Vad ska du göra om du tror att du kan göra anspråk på garantin?

  Om du tror att det finns ett fel som omfattas av garantin ska kontakta vår kundtjänst och de kommer att: - Be om en kopia av din orderbekräftelse som inköpsbevis. - Be om en beskrivning och några bevis av felet som du tror täcks av garantin. - Begära att du skickar foton av hela sängramen och alla synliga fel. Om du inte skickar foton på felet kan det leda till att ersättningen försenas eller att sängramen inte ersätts. Baserat på de bevis som tillhandahålls, kommer vår kundtjänst att bestämma om eve kommer att täcka fraktkostnaderna för returen och tillhörande tester, vilket kan innebära att en tekniker skickas till platsen där sängramen finns. Om eve inte täcker dessa kostnader och du själv måste betala för dem, kommer eve i händelse av ett godkänt anspråk att ersätta skäliga kostnader för returfrakten och tillhörande tester som du har ådragits (med förbehåll för att du tillhandahåller tillräckliga bevis för dessa kostnader). Vi kommer sedan att arrangera hämtning av den felaktiga sängramen eller i fallet med ersättning, arrangera leverans av en ny sängram till dig.

  Vad gör vi när vi får allt detta från dig?

  Alla bevis som vi får relaterade till det potentiella anspråket på garantin, i vissa fall inklusive själva sängramen, kommer att granskas och utvärderas av eve. När vi har fått de bevis vi behöver kommer vi att, efter eget, rimligt gottfinnande, besluta om ditt anspråk täcks av garantin. Om vi fastställer att ditt anspråk täcks av garantin kommer vi att: - (efter eget gottfinnande) antingen att reparera den felaktiga sängramen på vår bekostnad eller ersätta den med samma eller en jämförbar sängram på vår bekostnad; - Ersätta dig för alla skäliga kostnader för returfrakten och tillhörande tester som du har ådragit dig (med förbehåll för att du tillhandahåller tillräckliga bevis för att sådana kostnader har uppkommit korrekt); och - Skicka tillbaka den reparerade eller ersatta sängramen till dig på vår bekostnad - observera att leverans av utbytt eller reparerad sängram endast är tillgänglig för det land som den ursprungliga beställningen levererades i. - Om vi fastställer att ditt anspråk inte täcks av garantin kommer vi att fråga dig om du vill att vi ska returnera sängramen till dig (på din bekostnad) eller avyttra sängramen (på vår bekostnad). Om du inte hör av dig inom 30 dagar efter ett sådant meddelande kommer vi att avyttra sängramen (på vår bekostnad).

  Vad händer om jag bara vill ha pengarna tillbaka?

  Denna garanti ger dig inte rätt att få pengarna tillbaka. Garantin täcker endast byten, reparationer och uppgraderingar på godkända garantianspråk.

  Vem tillhandahåller denna garanti och var ska du skicka sängramen och andra objekt som du måste skicka för att göra anspråk på garantin?

  Garantin tillhandahålls av: eve Sleep PLC at North Yard 2, LABS Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH. Kontakta kundtjänst på hej@sleepeve.se för att påbörja ett garantianspråk. Vi kan inte ta hänsyn till några andra kanaler för ett giltigt garantianspråk . Vår kundtjänst arrangerar hämtning på en plats som kunden väljer i det land där den ursprungliga beställningen gjordes.