A. Introduktion

Vi är eve Sleep Limited (företagsnummer 09261636) registrerad i England med säte i 128 Albert Street, London, NW1 7NE. (och vi hänvisar till oss som ”eve”, ”vi” eller ”oss” eller ”vår” i detta dokument).

Vi strävar efter att skydda din integritet. Vi ber att du läser följande noggrant så att du förstår våra åsikter och metoder när det gäller dina personuppgifter och hur vi som ansvariga för dina personuppgifter kommer att behandla dem.

Vi kommer endast att använda den information som vi samlar in om dig lagligt (i enlighet med dataskyddslagen och andra tillämpliga svenska lagar om dataskydd). Vi är registrerade hos dataskyddsmyndigheten (registreringsnummer 07481600397).

B. Informationen vi samlar in

Data vi samlar in från dig direkt

När du registrerar dig på www.sleepeve.se (”webbplatsen”) eller när du köper något från oss kommer vi att be om en del eller alla av följande uppgifter: ditt namn, e-postadress, telefonnummer och fullständig leverans- och faktureringsadress, inklusive postnummer. Vi har också ett register över ditt lösenord och din IP-adress. Om du köper från oss kommer du också att tillfrågas att lämna betalningsinformation. Denna samlas in av en tredje parts betalningsgateway och vi har inte tillgång till den. Se avsnittet “Betalningsinformation” nedan för mer information om betalningsuppgifter. Vi kan också ibland fråga om din ålder och eventuellt vissa andra personliga uppgifter såsom kön eller var du har hört talas om oss.

Data som vi samlar in från din aktivitet på webbplatsen

När du använder webbplatsen samlar vi in data om dina aktiviteter på webbplatsen. Detta omfattar till exempel:

 • Information om vad du köper och hur du använder webbplatsen.
 • Information om hur du använder olika tjänster på webbplatsen.
 • Din kommunikation med eve.
 • Övrig information relaterad till din aktivitet, till exempel vilken webbplats som hänvisade dig till oss.

Data vi samlar in från andra källor

Vi kan få information om dig från tredje parts källor, exempelvis datainsamlare och från tredje part som du har gett tillåtelse att dela din information eller som du har gett oss tillåtelse att begära din information. När du till exempel registrerar dig på webbplatsen med hjälp av Facebook eller något annat socialt nätverk ger du det nätverket tillstånd att dela dina uppgifter. Beroende på nätverkets och inställningarna på den, kan detta innefatta data som till exempel ditt födelsedatum, ditt civilstånd, antalet personer i hushållet, etc.

Känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter definieras av dataskyddslagen och innehåller till exempel information relaterad till din hälsa, sexuella läggning, religion, ras eller etniska ursprung. I de flesta fall kommer vi inte att behöva några känsliga personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och vi kommer inte att begära dessa. Emellertid kan vi samla in känsliga personuppgifter om dig från den information som du lämnar. Genom att låta oss få några känsliga personuppgifter godkänner du uttryckligen att vi använder och meddelar andra om dessa känsliga personuppgifter så att vi kan förse dig med de varor eller tjänster som du begär samt bedriva kommersiell verksamhet på det sätt som anges i denna integritetspolicy.

C. Hur vi använder informationen vi samlar in

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att tillhandahålla webbplatsen, varorna på webbplatsen och tjänsterna relaterade till dem, för att anpassa och förbättra din upplevelse med eve, för att göra din upplevelse så trevlig och effektiv som möjligt samt för kommersiella ändamål.

Användning av information för att tillhandahålla tjänsterna

Det krävs en viss information för att webbplatsen ska fungera.

Nedan följer några konkreta exempel på den information som används:

 • Din e-postadress och ditt lösenord låter oss känna igen dig när du återvänder til webbplatsen så att vi kan ge dig en snabbare service och ett personligt användarkonto.
 • Din adress ger oss möjlighet att kontrollera att vi kan leverera till dig och talar även om för oss var vi ska leverera!
 • Vi använder din IP-adress att förhindra spam, bedrägeri eller missbruk av vår webbplats.
 • Vi använder dina inloggningsuppgifter så att du kan göra en beställning.
 • För att underlätta din användning av webbplatsen kan vi (eller din webbläsare) i förväg fylla i vissa fält i registreringsformuläret. Om vi ​​gör detta kommer det att vara för fält där vi redan har samlat in information som till exempel ditt namn och din e-postadress. Du har alltid möjlighet att ta bort alla förifyllda fält.
 • När du gör en beställning på webbplatsen kommer vi (bland annat) att be dig om ditt fullständiga namn, ditt telefonnummer och leverans- och faktureringsadress. Vid efterföljande inköp kan vi i förväg fylla i dessa fält åt dig med tidigare lämnade uppgifter. Du kan ändra alla fält som vi förifyller vid köptillfället när du vill.
 • Vi använder information som samlas in av oss vid transaktioner som du har avslutat för att övervaka servicenivån och för att ge service och support till eves användare i allmänhet samt för individuell försäljning.

Användning av information för att anpassa och förbättra eve-upplevelsen

Vi vill att din köpupplevelse hos oss ska vara så trevlig som möjligt. Vi kommer att samla in uppgifter om dina inköpsaktiviteter och inställningar för att anpassa ditt konto (utöver hur du själv anpassar det) och för att kunna erbjuda en effektiv och användarvänlig tjänst. Vi kommer även att använda dem för att förbättra kvaliteten på webbplatsen.

Nedan följer några konkreta exempel på hur vi använder dina data:

 • Vi behåller inköpsuppgifter och du kan få åtkomst till denna information för din granskning och för arkiveringsändamål.
 • Vi kan föra ett register över vissa av dina inställningar så att du inte behöver återställa dessa inställningar varje gång du påbörjar ett inköp.
 • Vi håller ett register över dina inloggningsuppgifter så att du kan göra beställningar snabbare i framtiden och inte behöva mata in dessa uppgifter igen.
 • Genom att uppmärksamma hur du använder webbplatsen kan vi utveckla förbättringar av webbplatsen och av de varor och tjänster som vi erbjuder.
 • Om du har hänvisats till oss av en tredje parts webbplats kan vi föra ett register över den webbplats som hänvisade dig så att vi kan räkna ut vilka webbplatser som hänvisar mer eller mindre användare till vår webbplats. Vi kan också ha hänvisningsavtal med vissa tredje parts webbplatser och hänvisare och vi kan använda dessa data för att uppfylla de skyldigheter som vi kan ha till dessa tredje parts webbplatser eller hänvisare.
 • Vi samlar in och spårar individuell och sammanställd information om köpvanor, preferenser när det gäller produkter och tjänster och val som användarna har gjort, etc. Vi använder denna information för personlig anpassning eller allmän förbättring av de varor och tjänster som vi erbjuder och även för affärsmässig undersökning. Du kan läsa mer om sammanställd information nedan.
 • Vi samlar in och spårar individuell och sammanlagd anslutningsinformation som till exempel typ av webbläsare och version, operativsystem och plattform; annan programvaru- och hårdvaruinformation, etc. Vi använder denna information för att förstå hur och när våra användare använder våra onlinetjänster i syfte att vidareutveckla och anpassa vår webbplats och våra varor och tjänster.

Användning av information för kommersiella ändamål

Vi kan generera intäkter (som tillåter oss att hålla webbplatsen online och våra priser låga!) genom källor inklusive annonsförsäljning, inklusive beteendestyrd annonsering online, inklusive personligt anpassad retargeting av annonser och genom försäljning av affärsanalys- och beslutsstödsdata.

Din information används för detta på följande sätt:

 • Vi kan dela information med vissa noggrant utvalda tredjepartspartners så att de kan:
  • visa dig annonser och kampanjerbjudanden som är relevanta för dig och dina intressen eller alternativt;
  • visa dig annonser av eve baserat på din aktivitet på andra webbplatser. Du kan till exempel se annonser för produkter som du har sett på en annan webbplats när du surfar på eves webbplats.
  • Se avsnittet ”Datadelning” om du vill ha mer information om datadelning.

Vi samlar in och kan visa eller använda eventuella rekommendationer eller recensioner som du lämnar på vår webbplats om våra produkter, tjänster eller oss själva för marknadsföring och reklam, våra varor, tjänster eller oss själva och vi kan lägga till ditt förnamn (aldrig efternamn) och allmän geografisk plats (t.ex. stad eller ort) till dessa rekommendationer eller recensioner.

Användning av din e-postadress

Vi använder din e-postadress för att kommunicera med dig. Några av dessa är servicerelaterad e-post för att meddela dig om uppdateringar av webbplatsen eller om din aktivitet på webbplatsen. Vi kan exempelvis skicka servicerelaterad e-post:

 • meddela dig om dina registreringsuppgifter.
 • efter att du har gjort ett inköp, för att bekräfta beställningen och uppdatera dig om beställningens status och dess leverans. • för att skicka dig information som du har bett om.
 • för att kontakta dig om status för betyg eller omdömen som du har lämnat.

Om du godkänner webbplatsens användarvillkor betyder det att du samtycker till att vi skickar dessa e-postmeddelanden till dig. Du kan emellertid enkelt välja bort att ta emot e-postreklam genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i det aktuella e-postmeddelandet. Även om du väljer bort detta kommer vi fortfarande att skicka servicerelaterad e-post om själva webbplatsen, ditt konto och dina aktiviteter på webbplatsen.

Säkerhet för dina personuppgifter

 • meddela dig om dina registreringsuppgifter.
 • efter att du har gjort ett inköp, för att bekräfta beställningen och uppdatera dig om beställningens status och dess leverans..• för att skicka dig information som du har bett om.
 • för att kontakta dig om status för betyg eller omdömen som du har lämnat..

Om du godkänner webbplatsens användarvillkor betyder det att du samtycker till att vi skickar dessa e-postmeddelanden till dig. Du kan emellertid enkelt välja bort att ta emot e-postreklam genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i det aktuella e-postmeddelandet. Även om du väljer bort detta kommer vi fortfarande att skicka servicerelaterad e-post om själva webbplatsen, ditt konto och dina aktiviteter på webbplatsen.

Sammanställd information

Sammanställd information är data som vi samlar in om en grupp eller en kategori av produkter, tjänster eller användare, varifrån individuella användaridentiteter har tagits bort och från vilken det inte är möjligt att räkna ut individuella kunders identiteter. Med andra ord kan information om hur du använder en tjänst samlas in och kombineras med information om hur andra använder samma tjänst, men all sådan information kommer att anonymiseras och ingen identifierande information kommer att ingå i de erhållna data.

Sammanställd information hjälper oss att förstå trender och kundbehov så att nya produkter och tjänster kan övervägas och så att befintliga produkter och tjänster kan anpassas personligt efter kundens önskemål. Vi använder och avslöjar anonymiserad sammanställd information för att tillhandahålla andra produkter och tjänster, samt i syfte att utvärdera och förbättra våra befintliga produkter och tjänster. Vi kan även sälja denna sammanställda information via affärskanaler.

D. Betalningsinformation

Den som vill slutföra ett köp via kreditkort på webbplatsen måste lämna kreditkortsuppgifter. Vi erhåller säkra kreditkortskontroll- och valvbyggnadstjänster från tredje parts betalningsprocessorer. Vi tar varken emot eller lagrar kreditkortsuppgifter själva. Dina betalningsuppgifter tas endast emot av tredje parts betalningsprocessor och delas inte med någon tredje part. Tredje parts betalningsprocessorer kommer att lagra dina kreditkortsuppgifter för att användas av dig i framtida transaktioner.

För närvarande tar eve emot kreditkortskontroll- och valvbyggnadstjänster från AIB. Mer information finns i AIB:s integritetspolicyer. privacy policies.

E. Säkerhetsåtgärder

All information vi samlar in om dig lagras på våra säkra servrar och kommer att hållas säker i enlighet med vår interna säkerhetspolicy och lagen. Till exempel använder vi säker kryptering för att hålla lösenord (t.ex. lösenord tilldelas som en del av registreringsprocessen - som senare kan komma att ändras).

Vi kan skicka din information internationellt, även till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina data behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy, men vissa ställen utanför EES kanske inte har tillräckliga dataskyddslagar eller kanske ger olika nivåer av skydd av personuppgifter som inte är lika höga som i Sverige. Genom att skicka dina data till oss bekräftar du att under förutsättning att vi har använt dina data på det sätt som anges i denna integritetspolicy kan vi inte hållas ansvariga för någon användning av dina data av tredje part som tar emot och behandlar data..

Tyvärr är överföring av information via Internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för de data som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har fått dina uppgifter kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

F. Teknik

eve och dess partners och tjänsteleverantörer använder cookies på webbplatsen, för att anpassa och förbättra din upplevelse och för kommersiella ändamål. Du hittar mer information om de cookies som används av eve, våra partners, tjänsteleverantörer och andra tredje parter samt hur du ska hantera dina val av cookies i vår Cookies policy.Cookies Policy.

G. Datadelning

Det finns ett antal fall där eve kan dela dina personuppgifter. Detta kan ske för att vi ska kunna driva webbplatsen, för verksamhetsändamål eller lagstadgade ändamål eller som en del av ett samarbete med en tredje part. Alla som tar emot dina personuppgifter är skyldiga att behandla dem i enlighet med dataskyddslagen och andra tillämpliga svenska lagar om dataskydd, samt med denna integritetspolicy .

Ditt godkännande av eves användarvillkor innebär att samtycker till att vi delar dina personuppgifter med våra noggrant utvalda tredjepartspartners. Du kan enkelt välja bort denna delning av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till hej@sleepeve.se. Även om du väljer bort detta kommer vi fortfarande att dela de personuppgifter som behövs för att driva webbplatsen eller som behövs för verksamhetsändamål eller lagstadgade ändamål.

Operativa ändamål

 • Vi samarbetar ibland med andra företag som hjälper oss att tillhandahålla webbplatsen till dig eller tillhandahålla andra stödtjänster som hänför sig till driften av webbplatsen och leverans av varor eller tjänster till dig. Dessa företag får endast de personuppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsterna och de får inte använda uppgifterna till något annat än att tillhandahålla tjänsterna.
 • Vi förbehåller oss rätten att undersöka misstänkta brott mot webbplatsens användarvillkor eller olagligt, bedrägligt eller olämpligt beteende på webbplatsen, samt att vidta de åtgärder som behövs för att skydda rättigheter, egendom eller vår egen, våra användares eller andras säkerhet. För detta ändamål och i den utsträckning som krävs för att uppnå det föregående kan vi dela information med andra företag och organisationer, inklusive men ej begränsat till våra partners och till brottsbekämpande organ.

Verksamhets- och lagstadgade ändamål

 • Vi kan överföra våra databaser som innehåller personuppgifter om vi säljer verksamheten eller del av den och engagerar oss i ett annat liknande företag.
 • Vi kommer att dela personuppgifter när vi är skyldiga att att göra detta i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Partnerskap med tredje part

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part som vi har ett partnerskap med. Om vi gör detta kommer vi alltid att meddela här vilka de är, vilken information de har och vad de gör med den.

Besök http://www.youronlinechoices.com/uk/ för mer information om beteendestyrd annonsering.

Om du vill hantera dina andra beteendestyrda annonseringsval kan du göra detta på http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

H. Erhålla dina personuppgifter

Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Observera att vi kommer att behöva se identitetsbevis innan vi behandlar din begäran och att det kan tillkomma en administrativ avgift (som inte överstiger den högsta tillåtna enligt lag) för detta. Om du hittar några felaktigheter kommer vi att ta bort eller korrigera dessa omgående. Skicka dina förfrågningar till: hej@sleepeve.se
Data Protection Request
Eve Sleep Limited
128 Albert Street,
London, NW1 7NE
England

I. Denna integritetspolicy

Observera att denna integritetspolicy utgör en del av användarvillkoren för användning av webbplatsen och utgör en del av alla eventuella avtal mellan dig och oss. Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan.

J. Har du frågor eller synpunkter?

Om du har ytterligare frågor om vår integritetspolicy kontaktar du kundtjänst via hej@sleepeve.se (vi finns på 128 Albert Street, London, NW1 7NE, England)