Denna sida (tillsammans med de dokument som nämns på den) talar om villkoren för levererans av alla varor ("varor") som finns på vår webbplats www.sleepeve.se ("vår webbplats") till dig. www.sleepeve.se tillhör eve Sleep PLC. eve är handelsnamnet på eve Sleep Public Limited, ett bolag registrerat i England med företagsnummer 09261636, med säte på 128 Albert Street, London, NW1 7NE.

Leverans

Svensk standardleverans av alla eveprodukter är gratis, det finns inga dolda kostnader i kassan.

Leverans av varor kommer att äga rum på adressen under beställningsprocessen. Om du vill ändra leveransadress efter att du har gjort beställningen kan du bara ändra den innan beställningen skickas och du kan bara göra detta via telefon eller e-post. Leverans sker till bostadens ytterdörr.

Under förutsättning att vi levererar varorna till den adress som du har angett i beställningen (eller någon annan adress som vi har kommit överens om skriftligen) anses varorna ha levererats och vi kan inte hållas ansvariga för utebliven leverans av varor. Vi måste inte säkerställa att den person som tar emot leveransen på adressen som du har angett är du själv (eller att det är en person som godkänts av dig för att acceptera leverans av dina varor).

Varorna levereras endast av oss eller av en tredje part som har i uppdrag att genomföra leveransen för vår räkning till innanför dörren. Om du begär att varorna lämnas någon annanstans kan vi eller någon underleverantör inte hållas ansvariga för eventuella skador på ditt hems inventarier, inredning eller struktur (t. ex. ornament, murverk) som kan förekomma. En sådan åtgärd sker på egen risk.

Av logistiska skäl förbehåller eve sig rätten att dela upp transporter.

Hämtning

Om din madrass har levererats av oss, men du har ändrat dig, kommer vi att hämta din madrass utan extra kostnad så länge som du informerar oss om detta inom prövotiden för den berörda eve-produkten.

Pris

Våra priser är i kronor och inkluderar alla skatter, med den verkställbara momsen på betalningsdagen, under förutsättning att de beställda produkterna debiteras till priserna som råder vid den slutliga registreringen av beställningen, det vill säga när full betalning har gjorts.

Produkternas försäljningspriser kan ändras när som helst av eve. Kunden kommer att debiteras priset som gäller för denna order och har läst detta pris och accepterar det innan validering.

Försäljningspriserna inkluderar fraktkostnader, om inget annat anges. Fraktkostnader kan tillkomma utöver priset på inköpta produkter, beroende på vilka alternativ som har valts av kunden, och kommer att visas innan kunden registrerar beställningen under begreppet "frakt."

eve förbehåller fullständig frihet för sina erbjudanden på webbplatsen, inklusive ändring av priserna på produkter utan att informera kunden i förväg.

Betalning

Du kan betala för ditt köp med alla tillgängliga medel på webbplatsen. Kontot som är relaterat med betalningsmetoden debiteras när beställningen görs.

Kunden godkänner att eve använder betalkort för att betala hans/hennes beställning och att sådan betalning innebär juridiskt att ge tillgång till tillräckliga medel för att täcka alla kostnader för hans/hennes beställning på webbplatsen. eve kan inte hållas ansvarig för någon bedräglig användning av den betalningsmetod som används.

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella försök att betala med andra medel än med de som erbjuds på webbplatsen vid inköp, och i synnerhet i händelse av förlust av betalningsmedel (till exempel check eller kontanter).

eve förbehåller sig rätten att avbryta eller återkalla beställningen och/eller leveransen, oavsett dess natur och graden av verkställighet i händelse av utebliven betalning för något av de belopp som kunden ska betala eller vid någon betalningsincident.

Leveransen av alla nya beställningar kan avbrytas vid sen betalning av en tidigare beställning, trots bestämmelserna häri.

Alla betalningar kommer att behandlas av en säker process med datakryptering så att ingen information som ges av kunden fångas upp av en tredje part.

Det är upp till kunden att spara och skriva ut betalningskvittot om han/hon vill behålla transaktionens bankinformation.

eve behåller full äganderätt av sålda varor tills full betalning av hela priset av varan, avgifter, skatter och obligatoriska avgifter har gjorts.

Produkttillgänglighet

Om en eller flera produkter efter att kunden gjort beställningen inte är tillgängliga kommer kunden att meddelas via e-post eller telefon. Orderbeloppet kommer att räknas om och kunden debiteras det nya beloppet, minus produkterna som saknas. Om hela beställningen är otillgänglig, kommer kunden att meddelas via e-post eller telefon och transaktionen kommer inte att debiteras (eller den kommer att återbetalas ) Om produkter är otillängliga före eller efter beställningen kan eve inte hållas ansvarig för eventuella förluster som drabbar kunden och är inte heller skyldig att ersätta eventuella skador.

Produktgaranti

Se vår sida för produktgaranti https://www.sleepeve.se/garanti

Returer, återbetalningar och byten

Alla våra produkter har en 100 nätters prövotid.

Madrass: 100 dagar

Kudde, lakan, täcke: 30 dagar

Se den individuella produktpolicyn för mer information.

Observera att för kunder utanför Sverige gäller fortfarande testperioderna, men den kostnadsfria hämtningen/returen kanske inte gäller.

Immateriell äganderätt

Alla objekt som visas på webbplatsen inklusive, men inte uteslutande, texter, kommentarer, artiklar, illustrationer, bilder och varumärken är skyddade i hela världen under upphovsrätt och immateriella rättigheter. Det är strängt förbjudet att göra hela eller delvisa reproduktioner av objekten som finns på webbplatsen på alla nuvarande eller framtida medium.

Skriftlig kommunikation

Tillämpliga lagar kräver att en del av den information eller kommunikation som vi skickar till dig ska vara skriftlig. När du använder vår webbplats godkänner du att kommunikationen med oss främst kommer att ske elektroniskt. Vi kontaktar dig via e-post eller ger dig information genom att publicera meddelanden på vår webbplats.

För avtalsändamål godkänner du dessa elektroniska kommunikationsmedel och bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftligt.

Händelser utanför vår kontroll

Vi kan inte hållas skyldiga eller ansvariga för underlåtenhet att utföra, eller försening i fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt ett avtal som drabbas av händelser utanför vår kontroll ("force majeuresituation").

En force majeuresituation omfattar alla handlingar, händelser, icke-händelser, utelämnande olycka eller force majeure utanför vår kontroll.

Vår prestation för alla avtal ska anses vara avbruten under den tid som force majeuresituationen fortsätter och vi kommer att förlänga prestationstiden under denna period. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att avsluta force majeuresituationen eller för att finna en lösning så att våra skyldigheter enligt avtalet kan utföras trots force majeuresituationen.